Η ISSA International ανακοινώνει Πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Η ISSA International ανακοινώνει Πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

März 16, 2023 0 Von admin

Το παράθυρο Πρόσκλησης Υποψηφιοτήτων του Διεθνούς Συμβουλίου Εκλογών 2022 έκλεισε επίσημα.

ΤΤο 2022 International Board Candidate Slate θα ανακοινωθεί έως τις 13 Μαΐουου2022

Η υπηρεσία στο Διεθνές Συμβούλιο Διευθυντών σάς δίνει την ευκαιρία να καθοδηγήσετε την κατεύθυνση της ISSA, να αυξήσετε τον επαγγελματισμό και την επιρροή των επαγγελματιών της ασφάλειας, να διαμορφώσετε το πεπρωμένο του επαγγέλματος της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να ενισχύσετε τις προσωπικές σας ηγετικές δεξιότητες.

Οι θέσεις για τις εκλογές είναι οι εξής:

Αντιπρόεδρος – [3-year term]

Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και εκτελεί άλλα καθήκοντα που μπορούν να εξουσιοδοτηθούν και να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ταμίας / Οικονομικός Διευθυντής – [3-year term]

Ο Ταμίας θα είναι ο Οικονομικός Διευθυντής του Συλλόγου. Ο Ταμίας/Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που συμβαίνουν στο γραφείο του Ταμία και άλλων καθηκόντων που μπορεί να εξουσιοδοτηθούν και να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διευθυντές – [3 open seats; 3-year terms]

Αιρετότητα

Για το ρόλο του Διευθυντή, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έμπειρος επικεφαλής κεφαλαίου, υπότροφος ISSA ή να έχουν παρόμοια εμπειρία (σύμφωνα με τον Κανονισμό ISSA). Όλοι οι υποψήφιοι για το ρόλο του Αξιωματικού (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας) πρέπει να έχουν προηγουμένως υπηρετήσει μια πλήρη θητεία ως Αξιωματικός ή Διευθυντής στο Διεθνές Συμβούλιο Διευθυντών ISSA.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι δραστηριότητες της εκστρατείας πρέπει να ακολουθούν το εκλογικές πολιτικές.

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Συμβουλίου Διευθυντών μπορούν επίσης να βρεθούν στο Άρθρο VI του Καταστατικό ISSA.

Υποψηφιότητα

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να ληφθούν έως τις 11:59 μ.μ. ανατολική θερινή ώρα ΗΠΑ στις 5 Μαΐου 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να οριστούν από τα κεφάλαιά τους ή από τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το Έντυπο Υποψηφιότητας.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφιο πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

*Κάθε υποψήφιος θα περιοριστεί σε μία θέση στήλης στο Περιοδικό ISSA, το πολύ 400 λέξεις, για το βιογραφικό του και τη δήλωση των στόχων του.

Πανομοιότυπα βιογραφικά, γκολ και φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε όλα τα μέσα.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το Έντυπο αίτησης υποψηφίου.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Πρόεδρος Εκλογικής Επιτροπής.