Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Keyaan Williams, πρώην πρόεδρος της ISSA, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ISSA

Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Keyaan Williams, πρώην πρόεδρος της ISSA, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ISSA

März 17, 2023 0 Von admin

Η υπηρεσία στο Διεθνές Συμβούλιο Διευθυντών σάς δίνει την ευκαιρία να καθοδηγήσετε την κατεύθυνση της ISSA, να αυξήσετε τον επαγγελματισμό και την επιρροή των επαγγελματιών της ασφάλειας, να διαμορφώσετε το πεπρωμένο του επαγγέλματος της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να ενισχύσετε τις προσωπικές σας ηγετικές δεξιότητες.

Γραμματέας/Chief Operations Officer (COO) – [3-year term]

Ο COO επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανωτικών οντοτήτων, ιδιαίτερα των επιτροπών. Αυτός ο διευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του προσωπικού της έδρας για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευθυντές – [3 open seats; 3-year terms]

Αιρετότητα

Σε ισχύ με τις φετινές εκλογές (σύμφωνα με τον Καταστατικό), όλοι οι υποψήφιοι για το ρόλο του Διευθυντή πρέπει να είναι έμπειρος επικεφαλής κεφαλαίου, Υπότροφος ISSA ή να έχουν ανάλογη εμπειρία. Όλοι οι υποψήφιοι για το ρόλο του Αξιωματικού (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας) πρέπει να έχουν προηγουμένως υπηρετήσει μια πλήρη θητεία ως Αξιωματικός ή Διευθυντής στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο της ISSA.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι δραστηριότητες της εκστρατείας πρέπει να ακολουθούν το εκλογικές πολιτικές.

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Συμβουλίου Διευθυντών μπορούν επίσης να βρεθούν στο Άρθρο VI του Καταστατικό ISSA.

Υποψηφιότητα

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να ληφθούν έως τις 23:59, ανατολική θερινή ώρα ΗΠΑ στις 31 Μαΐου 2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να οριστούν από τα κεφάλαιά τους ή από τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το Έντυπο Υποψηφιότητας.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφιο πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

*Κάθε υποψήφιος θα περιοριστεί σε μία θέση στήλης στο Περιοδικό ISSA, το πολύ 400 λέξεις, για το βιογραφικό του και τη δήλωση των στόχων του.

Πανομοιότυπα βιογραφικά, γκολ και φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε όλα τα μέσα.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το Έντυπο αίτησης υποψηφίου.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Πρόεδρος Εκλογικής Επιτροπής.