Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται γύρω από τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν

Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται γύρω από τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν

März 3, 2023 0 Von admin

Επεκτασιμότητα

Καθώς ο οργανισμός σας μεγαλώνει και αναπτύσσεται, τόσο θα αυξάνονται και οι ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων σας. Μια λύση που μπορεί να ταιριάζει στις ανάγκες σας τώρα, μπορεί να μην προσφέρει την επεκτασιμότητα που χρειάζεστε για να αυξήσετε τις δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων σας. Ορισμένες λύσεις αποθήκευσης παλαιού τύπου ενδέχεται να μην αντιμετωπίζουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων ή η απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας μπορεί να διαρκέσει μήνες και ενδέχεται να μην είναι οικονομικά αποδοτικές.

Οι οργανισμοί πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα, προστατευμένα και ανακτήσιμα ανά πάσα στιγμή. Με το HPE GreenLake μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον χωρητικότητα μέσα σε λίγα λεπτά. Κάθε ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα απόθεμα χωρητικότητας για τυχόν απροσδόκητες αυξήσεις στη ζήτηση για τον μετριασμό του κόστους υπερπροβλέψεων και του κινδύνου υποπροβλέψεων.

Πολυπλοκότητα δεδομένων

Η πλειονότητα των οργανισμών είναι προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για να χειρίζονται δομημένα δεδομένα, αλλά με εκτιμώμενο 80% των δεδομένων που εισέρχονται σε οργανισμούς να μην είναι δομημένα, αυτό μπορεί να προσθέσει άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στη διαχείριση, τη διατήρηση και την αποθήκευση δεδομένων.

Τα μη δομημένα δεδομένα αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στο κέντρο δεδομένων, στην άκρη και στο cloud, η ύπαρξη μιας λύσης αποθήκευσης που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά μη δομημένα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αποκομίζουν τη μεγαλύτερη αξία από αυτά.

Η πολυπλοκότητα δεδομένων προκύπτει επίσης από το μέγεθος και τη δομή των δεδομένων, συνήθως τα μεγάλα δεδομένα είναι πιο περίπλοκα από τα μικρά δεδομένα και τα δεδομένα που εμπλέκονται με πολλές σχέσεις είναι πιο περίπλοκα από τα δεδομένα που έχουν απλή δομή.

Συμμόρφωση & Προστασία Δεδομένων

Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με μια αυξανόμενη σειρά κανόνων και κανονισμών προστασίας δεδομένων, απορρήτου και ειδικών για τον κλάδο.

Καθώς το τοπίο απειλών παραβίασης δεδομένων αυξάνεται και γίνεται όλο και πιο περίπλοκο σε συνδυασμό με κανονιστική συμμόρφωση όπως ο GDPR, είναι επιτακτική ανάγκη οι οργανισμοί να διαθέτουν λύσεις αποθήκευσης δεδομένων που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που διατηρούν είναι ασφαλή, προστατευμένα από παραβίαση ασφάλειας και ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα δεδομένα είναι υποχωρητικός.

Επόμενα βήματα

Η ικανότητα εκσυγχρονισμού και προσαρμογής αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους οργανισμούς, τώρα περισσότερο από ποτέ. Τα τμήματα πληροφορικής χρειάζονται εξαιρετική ασφάλεια και έλεγχο των δεδομένων, γεγονός που οδηγεί την ανάγκη για μια επί τόπου λύση που παρέχει την ευελιξία και την αποδοτικότητα κόστους του cloud.