Τα βήματα για τη βιολογική καλλιέργεια

Τα βήματα για τη βιολογική καλλιέργεια

Februar 6, 2023 0 Von admin

Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει την εκτροφή ζώων και την καλλιέργεια φυτών με φυσικές προσεγγίσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει οικολογική ισορροπία, αποφυγή συνθετικής ύλης για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και χρήση βιολογικών ουσιών, μειώνοντας τη σπατάλη και τη ρύπανση. Η βιολογική γεωργία είναι μια τεχνική καλλιέργειας που αποτελείται από την καλλιέργεια και τη φροντίδα των καλλιεργειών χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα με συνθετική βάση. Επίσης δεν επιτρέπονται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Η βιολογική γεωργία εξαρτάται από γεωργικές αρχές που είναι οικολογικά ισορροπημένες, όπως οργανικά απόβλητα, χλωρή λίπανση, πρόσθετα πετρωμάτων και ορυχείων, αμειψισπορά και βιολογικός έλεγχος παρασίτων, ώστε να προκύψουν βιολογικά προϊόντα, όπως τα φρούτα που κάνουν εξαιρετική αφρώδες κρασί κοντά μου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί λιπάσματα και φυτοφάρμακα που θεωρούνται φυσικά και αποφεύγει τη χρήση πολλών πετροχημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Γιατί χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης για την τόνωση της βιολογικής καλλιέργειας

Η γεωργία έχει ζωτική ευθύνη για τη μετάβαση σε ένα σύστημα τροφίμων που είναι πιο βιώσιμο. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ έχει συνήθως περιορισμένη περιβαλλοντική επίπτωση· Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά πεδία έχουν κατά μέσο όρο βιοποικιλότητα άνω του 30%. Επιπλέον, οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας ενθαρρύνουν την καλή μεταχείριση των ζώων υψηλών προδιαγραφών και χρειάζονται οι αγρότες να ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις συμπεριφοράς των ζώων.

Στην ΕΕ, αυτή η μέθοδος καλλιέργειας υποστηρίζεται από την πολιτική υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να ανταποκριθεί στη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας. Είναι υπεύθυνο για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή τροφίμων και παίζει ρόλο στην προστασία της φύσης και στην αναστροφή της υποβάθμισης του οικοσυστήματος.

Βασικά μέτρα για την τόνωση της βιολογικής κατανάλωσης

Η πρώτη ενότητα του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής επικεντρώνεται σε τρόπους αύξησης την κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Μεταξύ αυτών των τρόπων, η επιτροπή εστιάζει στην επικοινωνία και την ενημέρωση για τη βιολογική καλλιέργεια και τα πλεονεκτήματά της. Για να γίνει αυτό, η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της οργανικής ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει και να κοινοποιηθεί μέσω πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο δράσης περιλάμβανε επίσης την προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων με εκστρατείες, την αύξηση της διανομής βιολογικών προϊόντων και την ενθάρρυνση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στα δημόσια κυλικεία. Αναγνωρίζει επίσης ότι η ενίσχυση της καταπολέμησης των κακών πρακτικών και η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας είναι το κλειδί για την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Βασικά μέτρα για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, δεύτερη ενότητα, επικεντρώνεται στην προώθηση δράσεων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Η Επιτροπή θα προσφέρει λεπτομερή δεδομένα του βιολογικού τομέα της ΕΕ, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν εντατική συλλογή δεδομένων αγοράς και συχνές εκθέσεις για τη βιολογική παραγωγή. Η επιτροπή, σε συνεργασία με τους μετόχους, θα εξετάσει επίσης τη βελτίωση της οργάνωσης των αλυσίδων διανομής του βιολογικού τομέα, καθιερώνοντας τη θέση των βιοκαλλιεργητών στην αλυσίδα διανομής τροφίμων.

Στοχεύει επίσης στην προώθηση της μικρής κλίμακας και τοπικής μεταποίησης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ύπαρξης οργανωμένων και αποτελεσματικών αλυσίδων διανομής βιολογικών προϊόντων και για τη διασφάλιση ότι οι μικροί παραγωγοί μπορούν να βρουν μια διέξοδο για τα προϊόντα τους.

Η επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης την καινοτομία και την έρευνα, για παράδειγμα, τη βελτίωση της διατροφής των ζώων σύμφωνα με τους βιολογικούς κανόνες. Θα επικεντρωθεί στην αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών που προέρχονται τοπικά και στην εύρεση υποκατάστατων πηγών πρωτεΐνης για να διασφαλιστεί ότι η διατροφή των ζώων είναι διαφοροποιημένη και βιώσιμη.

Βασικά μέτρα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της βιολογικής παραγωγής

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής εστιάζει στην ώθηση της βιολογικής γεωργίας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και γεωργία. Για να συμβεί αυτό, η επιτροπή θα επενδύσει στην καινοτομία και την έρευνα σε διάφορους τομείς όπως η δυνατότητα επίτευξης βιολογικών σπόρων, η χρήση γενετικών πόρων και οι δραστηριότητες αναπαραγωγής και προαναπαραγωγής.

Ένα άλλο κλειδί είναι η εξεύρεση υποκατάστατων μεθόδων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα και αμφιλεγόμενων εισροών μέσω της καινοτομίας και της έρευνας. Για να καταστεί δυνατή η ανάλυση, ένα ποσοστό χρηματοδότησης για τη δασοκομία, τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές θα διατεθεί στα θέματα που σχετίζονται με τον βιολογικό τομέα.

Επιπλέον, η επιτροπή δημιουργεί ένα δίκτυο βιολογικών εκμεταλλεύσεων που είναι θετικές για το κλίμα για να επιτρέψει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και να μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα στη βιολογική γεωργία. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων αποτελεί πρόκληση για τους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας. Η επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν στη μείωση της χρήσης πλαστικών και θα ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και του νερού.

Όπως μπορείτε να δείτε, η βιολογική καλλιέργεια είναι πολλή δουλειά. Το όφελος για εμάς είναι ότι τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά που απολαμβάνουμε είναι ένας νόστιμος και υγιεινός τρόπος διατροφής.